Viceprimar

  Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.

      Viceprimarul ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.

      Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.

      Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

      Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea