Anunturi generale

Anunt public acord mediu

Anunt concurs angajare

Lista cu functiile personalului platit din fondurile publice

Anunt disponibilizare mijloc fix, din 4 Mai 2022

Anunt concurs (proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier la compartimentul Contabilitate Financiar Buget din cadrul Primariei Comunei Obrejita.

Raportul final al concursului din 4 Aprilie 2022

Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea functiei de Secretar General al UAT Obrejita, din 4 Aprilie 2022

Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei de Secretar General al UAT Obrejita, din 4 Aprilie 2022

ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ȘI A RESTURILOR VEGETALE ESTE STRICT INTERZISĂ!

Pentru mai multe informații consultați documentul atasat.

Rezultate selectia dosarelor privind ocuparea functiei de Secretar General al Comunei Obrejita,  din 29 martie 2022

Anunt concurs (proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice vacante de Secretar General al UAT Comuna Obrejita

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

Primăria comunei Obrejita, județul Vrancea încheie contract de prestări servicii pentru:

  • Un număr de 1 recenzor pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Obrejita, județul Vrancea;
  • Un număr de 2 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor comuna Obrejita, județul Vrancea;
  • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare / coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Obrejita, județul Vrancea.
  •  Consultati documentul atasat. Descărcați model cerere de înscriere atasat. Cererile se depun la registratura instituției, până la data de 21.02.2022, orele 16.00.

Lista rezultate proba scrisa la concursul pentru sef S.V.S.U din data de 10.02.2022

Proces verbal de afisare proba scrisa

Lista rezultate proba practica la concursul pentru sef S.V.S.U din data de 10.02.2022

Proces verbal de afisare proba practica

Tabel nominal candidati Sef SVSU din 28 ian 2022

Proces verbal de afisare din 28 ian 2022

Anunt concurs SVSU

Cerere inscriere concurs SVSU

Anunt buget din 06.01.2022

Comportament in cazul gasirii munitiei neexplodate

Flyer munitie neexplodata 2021_1

Flyer munitie neexplodata 2021_2

Informare preventiva SVSU – 12.07.2021

MĂSURI DE MEDIU ȘI CLIMĂ – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

INSTIINTARE

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea