Dispoziții Primar

Dispozitii 2024

Dispozitia nr 135/22 Mai 2024 Privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare de pe raza comunei Obrejița, judeţul Vrancea la alegerile din data de 9 Iunie 2024.

Dispozitia nr 134/07 Mai 2024 Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral și asigurarea amplasării de panouri electorale în cadrul acestora, având în vedere alegerile pentru membrii din România în Parlamentul Europen și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 09 Iunie 2024.

Dispozitia nr 130/15 Aprilie 2024 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție nr.41 comuna Obrejița, județul Vrancea, necesar pentru efectuarea operațiunilor generate de organizarea și desfășurarea autorităților administrației publice locale din data de 09 Iunie 2024.

Dispozitia nr 129/12 Aprilie 2024 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 18 Aprilie 2024, ora 08:30.

Dispozitia nr 111/25 Martie 2024 Privind reorganizarea Comisiei de recepție a serviciilor și lucrărilor publice contractate prin procedura de achiziție directă, altele decât cele de construcții de orice fel, efectuate la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 110/13 Martie 2024 Privind actualizarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de servicii nr.1692/11.04.2022, având ca obiect “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral 8 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT OBREJITA, județul Vrancea, conform PNCCF VIII 2022-2024”.

Dispozitia nr 109/13 Martie 2024 Privind desemnarea reprezentanților UAT comuna Obrejița în comisia de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului în perioada de afișare publică, dar nu mai târziu de 90 de zile de la finalizarea perioadei de afișări.

Dispozitia nr 108/07 Martie 2024 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 11 Martie 2024, ora 08:30.

Dispozitia nr 106/27 Februarie 2024 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor efectuate pentru realizarea obiectivului  ,,Amenajare exterioară Primăria Obrejița (rigolă carosabilă 65 ml), comuna Obrejița, județul Vrancea”.

Dispozitia nr 34/31 Ianuarie 2024 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 08 Februarie 2024, ora 08:30.

Dispozitia nr 33/25 Ianuarie 2024 Privind aprobarea Planului de acțuni/lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului de incluziune apți de muncă, conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024.

Dispozitia nr 02/05 Ianuarie 2024 Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare în suma de 935.257,27 lei, din excedentul anului precedent.

Dispozitia nr 01/05 Ianuarie 2024 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 11 Ianuarie 2024, ora 08:30.

Dispozitii 2023

Dispozitia nr 199/12 Decembrie 2023 Privind desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, ca „Administrator local” în utilizarea microaplicației pentru gestionarea cererilor depuse în vederea acordării Venitului Minim de Incluziune (VMI).

Dispozitia nr 195/11 Decembrie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 15 Decembrie 2023, ora 08:30.

Dispozitia nr 186/22 Noiembrie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 29 Noiembrie 2023, ora 08:30.

Dispozitia nr 182/31 Octombrie 2023 Privind delegarea exercitării de atribuții corespunzătoare funcției de șef S.V.S.U doamnei Ichim Vali, având funcția de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5 la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 181/20 Octombrie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 26 Octombrie 2023, ora 08:30.

Dispozitia nr 180/17 Octombrie 2023 Privind modificarea bugetului local prin virarea de credite bugetare intre articole si alineate bugetare din cadrul aceluiasi capitol bugetar in trimestrul IV 2023.

Dispozitia nr 141/26 Septembrie 2023 Privind constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public și privat al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

Dispozitia nr 139/22 Septembrie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 28 Septembrie 2023, ora 08:30.

Dispozitia nr 133/13 Septembrie 2023 Privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Obrejița, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Obrejița, județul Vrancea, pentru anul școlar 2023 – 2024

Dispozitia nr 117/22 August 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 28 August 2023, ora 08:30.

Dispozitia nr 116/21 August 2023 Privind modificarea bugetului local prin virarea de credite bugetare între articole și alineate bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar în trimestrul III anul 2023.

Dispozitia nr 115/21 August 2023 Privind actualizarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial existentă la nivelul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 113/16 August 2023 Privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor publice electronice, la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 109/03 Iulie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 04 Iulie 2023, ora 08:30.

Dispozitia nr 106/23 Iunie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 29 Iunie 2023, ora 08:30.

Dispozitia nr 98/18 Mai 2023 Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive.

Dispozitia nr 97/17 Mai 2023 Privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor de arhivă create și deținute de Primaria Comunei Obrejița și Consiliul Local Obrejița – Județul Vrancea.

Dispozitia nr 96/17 Mai 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 23 Mai 2023, ora 14:00.

Dispozitia nr 95/12 Mai 2023 Privind desemnarea persoanelor responsabile cu utilizarea sistemului Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) la nivelul UAT Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 94/09 Mai 2023 Privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și ținerea la zi a datelor din Registrul Agricol, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, precum şi centralizarea şi transmiterea datelor către Registrul Agricol Naţional (RAN).

Dispozitia nr 75/27 Aprilie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 28 Aprilie 2023, ora 15:30.

Dispozitia nr 68/29 Martie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 04 Aprilie 2023, ora 10:00.

Dispozitia nr 63/09 Martie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 15 Martie 2023, ora 08:30.

Dispozitia nr 49/20 Februarie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 24 Februarie 2023, ora 13:00.

Dispozitia nr 32/27 Ianuarie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 31 Ianuarie, ora 16:00.

Dispozitia nr 18/10 Ianuarie 2023 Privind actualizarea componenței Comitetului Local și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 16/06 Ianuarie 2023 Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare în suma de 409.891,57 lei, din excedentul anului precedent.

Dispozitia nr 3/04 Ianuarie 2023 Privind desemnarea domnului Iliescu Neculai Valerică, avand funcția de viceprimar al comunei Obrejița, agent de inundații la nivelul comunei Obrejita, județul Vrancea.

Dispozitia nr 2/04 Ianuarie 2023 Privind delegarea exercitării de atribuții corespunzătoare funcției de șef S.V.S.U domnișoarei Anica Adelina Miruna, având funcția de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul Contabilitate Financiar Buget din cadrul Primăriei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 1/04 Ianuarie 2023 Privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă doamnei Dițu Florentina, având funcția publică specifică de execuție de consilier asistent în cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitii 2022

Dispozitia nr 172/16 Decembrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 20 Decembrie 2022, ora 12:00.

Dispozitia nr 146/23 Noiembrie 2022 Privind desemnarea domnișoarei Stoica Andreea Georgiana, secretar general al comunei Obrejița, județul Vrancea, persoana responsabilă pentru protecția prelucrării datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 144/18 Noiembrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 24 Noiembrie 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 141/01 Noiembrie 2022 Privind desemnarea domnului viceprimar Iliescu Neculai Valerică, responsabil cu supravegherea executării obligației de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunității impusă de procuror în cazul dispunerii renunțării la urmărirea penală.

Dispozitia nr 129/21 Octombrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 27 Octombrie 2022, ora 08:30.

Dispozitia nr 119/30 Septembrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 04 Octombrie 2022, ora 13:00.

Dispozitia nr 118/29 Septembrie 2022 Privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 117/26 Septembrie 2022 Privind desemnarea operatorilor în vederea raportării în platforma informatică „Serviciile administrației locale pentru tine” (SALT).

Dispozitia nr 115/23 Septembrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 29 Septembrie 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 114/22 Septembrie 2022 Privind desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Obrejița, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Obrejița, județul Vrancea, pentru anul școlar 2022 – 2023.

Dispozitia nr 113/07 Septembrie 2022 Privind reorganizarea activității exercitării Controlului Financiar Preventiv la nivelul Primăriei Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

Dispozitia nr 111/05 Septembrie 2022 Privind delegarea dreptului de semnatura „primar”, in lipsa Primarului comunei Obrejita, Jud Vrancea.

Dispozitia nr 107/31 August 2022 Privind desemnarea persoanei responsabile cu probleme de arhiva si reorganizare a Comisiei de selectionare a documentelor la nivelul Primariei comunei Obrejita, Jud Vrancea.

Dispozitia nr 105/31 August 2022 Privind actualizarea componentei Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial, existenta la nivelul Primariei comunei Obrejita, Jud Vrancea.

Dispozitia nr 104/22 August 2022 Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al comunei Obrejita, jud Vrancea.

Dispozitia nr 102/19 August 2022 Privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate in patrimoniul comunei Obrejita, judetul Vrancea

Dispozitia nr 101/17 August 2022 Privind reactualizarea componentei nominale a Comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor care se achizitioneaza la nivelul Primariei Comunei Obrejita, Jud Vrancea.

Dispozitia nr 99/08 August 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 12 August 2022, ora 14:00.

Dispozitia nr 96/22 Iulie 2022 Privind aprobarea Planului de Integritate, desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 95/22 Iulie 2022 Privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupției și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul Primăriei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 93/14 Iulie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 26 Iulie 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 85/24 Iunie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 30 Iunie 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 76/16 Mai 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 23 Mai 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 75/11 Mai 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinara de indata pentru data de 12 Mai 2022, ora 08:00.

Dispozitia nr 68/14 Aprilie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 20 Aprilie 2022, ora 13:00.

Dispozitia nr 53/17 Martie 2022 Privind numirea responsabilului pentru tinerea evidentei personalului cu obligatii militare si mobilizarea la locul de munca.

Dispozitia nr 52/17 Martie 2022 Privind actualizarea componentei comisiei pentru probleme de aparare a Comunei Obrejita, jud Vrancea.

Dispozitia nr 51/16 Martie 2022 Privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a com. Obrejita, jud. Vrancea, care vor distribui produse rationalizate catre populatie la mobilizare sau razboi.

Dispozitia nr 50/14 Martie 2022 Privind reactualizarea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, la nivelul comunei Obrejita

Dispozitia nr 48/11 Martie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 17 Mai 2022, ora 13:00.

Dispozitia nr 46/07 Martie 2022 Privind actualizarea componentei Comisiei Comunale Obrejita, pentru recensamantul populatiei si locuintelor

Dispozitia nr 30/21 Februarie 2022 Privind actualizarea componentei Comitetului Local si a Centrului Operativ cu activitate temporara pentru Situatii de Urgenta, la nivelul Comunei Obrejita.

Dispozitia nr 29/21 Februarie 2022 Privind desemnarea doamnei Anica Adelina Miruna, avand functia de Sef SVSU in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, agent de inundatii, la nivelul Com. Obrejita.

Dispozitia nr 28/17 Februarie 2022 Privind aprobarea bugetului local al comunei Obrejita.

Dispozitia nr 04/21 Ianuarie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 27 Ianuarie 2022, ora 13:00.

Dispozitia nr 01/07 Ianuarie 2022 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare in suma de 109.283,03 lei din excedentul anului precedent.

Dispozitii 2021

Dispozitia nr 01/06 Ianuarie 2021

Dispozitia nr 03/08 Ianuarie 2021

Dispozitia nr 04/14 Ianuarie 2021

Dispozitia nr 09/29 Ianuarie

Dispozitia nr 25/15Februarie 2021

Dispozitia nr 26/19 Februarie

Dispozitia nr 36/19 Martie 2021

Dispozitia nr 44/09 Aprilie 2021

Dispozitia nr 45/16 Aprilie 2021

Dispozitia nr 50/06 Mai 2021

 

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea