Dispoziții Primar

Dispozitia nr 97/17 Mai 2023 Privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor de arhivă create și deținute de Primaria Comunei Obrejița și Consiliul Local Obrejița – Județul Vrancea.

Dispozitia nr 96/17 Mai 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 23 Mai 2023, ora 14:00.

Dispozitia nr 95/12 Mai 2023 Privind desemnarea persoanelor responsabile cu utilizarea sistemului Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) la nivelul UAT Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 94/09 Mai 2023 Privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și ținerea la zi a datelor din Registrul Agricol, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, precum şi centralizarea şi transmiterea datelor către Registrul Agricol Naţional (RAN).

Dispozitia nr 75/27 Aprilie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 28 Aprilie 2023, ora 15:30.

Dispozitia nr 68/29 Martie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 04 Aprilie 2023, ora 10:00.

Dispozitia nr 63/09 Martie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 15 Martie 2023, ora 08:30.

Dispozitia nr 49/20 Februarie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 24 Februarie 2023, ora 13:00.

Dispozitia nr 32/27 Ianuarie 2023 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 31 Ianuarie, ora 16:00.

Dispozitia nr 18/10 Ianuarie 2023 Privind actualizarea componenței Comitetului Local și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 16/06 Ianuarie 2023 Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare în suma de 409.891,57 lei, din excedentul anului precedent.

Dispozitia nr 3/04 Ianuarie 2023 Privind desemnarea domnului Iliescu Neculai Valerică, avand funcția de viceprimar al comunei Obrejița, agent de inundații la nivelul comunei Obrejita, județul Vrancea.

Dispozitia nr 2/04 Ianuarie 2023 Privind delegarea exercitării de atribuții corespunzătoare funcției de șef S.V.S.U domnișoarei Anica Adelina Miruna, având funcția de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul Contabilitate Financiar Buget din cadrul Primăriei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 1/04 Ianuarie 2023 Privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă doamnei Dițu Florentina, având funcția publică specifică de execuție de consilier asistent în cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 172/16 Decembrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 20 Decembrie 2022, ora 12:00.

Dispozitia nr 146/23 Noiembrie 2022 Privind desemnarea domnișoarei Stoica Andreea Georgiana, secretar general al comunei Obrejița, județul Vrancea, persoana responsabilă pentru protecția prelucrării datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 144/18 Noiembrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 24 Noiembrie 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 141/01 Noiembrie 2022 Privind desemnarea domnului viceprimar Iliescu Neculai Valerică, responsabil cu supravegherea executării obligației de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunității impusă de procuror în cazul dispunerii renunțării la urmărirea penală.

Dispozitia nr 129/21 Octombrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 27 Octombrie 2022, ora 08:30.

Dispozitia nr 119/30 Septembrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 04 Octombrie 2022, ora 13:00.

Dispozitia nr 118/29 Septembrie 2022 Privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 117/26 Septembrie 2022 Privind desemnarea operatorilor în vederea raportării în platforma informatică „Serviciile administrației locale pentru tine” (SALT).

Dispozitia nr 115/23 Septembrie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 29 Septembrie 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 114/22 Septembrie 2022 Privind desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Obrejița, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Obrejița, județul Vrancea, pentru anul școlar 2022 – 2023.

Dispozitia nr 113/07 Septembrie 2022 Privind reorganizarea activității exercitării Controlului Financiar Preventiv la nivelul Primăriei Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

Dispozitia nr 111/05 Septembrie 2022 Privind delegarea dreptului de semnatura „primar”, in lipsa Primarului comunei Obrejita, Jud Vrancea.

Dispozitia nr 107/31 August 2022 Privind desemnarea persoanei responsabile cu probleme de arhiva si reorganizare a Comisiei de selectionare a documentelor la nivelul Primariei comunei Obrejita, Jud Vrancea.

Dispozitia nr 105/31 August 2022 Privind actualizarea componentei Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial, existenta la nivelul Primariei comunei Obrejita, Jud Vrancea.

Dispozitia nr 104/22 August 2022 Privind constituirea comisiei de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al comunei Obrejita, jud Vrancea.

Dispozitia nr 102/19 August 2022 Privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate in patrimoniul comunei Obrejita, judetul Vrancea

Dispozitia nr 101/17 August 2022 Privind reactualizarea componentei nominale a Comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor care se achizitioneaza la nivelul Primariei Comunei Obrejita, Jud Vrancea.

Dispozitia nr 99/08 August 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinară pentru data de 12 August 2022, ora 14:00.

Dispozitia nr 96/22 Iulie 2022 Privind aprobarea Planului de Integritate, desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 95/22 Iulie 2022 Privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupției și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul Primăriei Obrejița, județul Vrancea.

Dispozitia nr 93/14 Iulie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 26 Iulie 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 85/24 Iunie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 30 Iunie 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 76/16 Mai 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 23 Mai 2022, ora 09:00.

Dispozitia nr 75/11 Mai 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă extraordinara de indata pentru data de 12 Mai 2022, ora 08:00.

Dispozitia nr 68/14 Aprilie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 20 Aprilie 2022, ora 13:00.

Dispozitia nr 53/17 Martie 2022 Privind numirea responsabilului pentru tinerea evidentei personalului cu obligatii militare si mobilizarea la locul de munca.

Dispozitia nr 52/17 Martie 2022 Privind actualizarea componentei comisiei pentru probleme de aparare a Comunei Obrejita, jud Vrancea.

Dispozitia nr 51/16 Martie 2022 Privind nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a com. Obrejita, jud. Vrancea, care vor distribui produse rationalizate catre populatie la mobilizare sau razboi.

Dispozitia nr 50/14 Martie 2022 Privind reactualizarea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, la nivelul comunei Obrejita

Dispozitia nr 48/11 Martie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 17 Mai 2022, ora 13:00.

Dispozitia nr 46/07 Martie 2022 Privind actualizarea componentei Comisiei Comunale Obrejita, pentru recensamantul populatiei si locuintelor

Dispozitia nr 30/21 Februarie 2022 Privind actualizarea componentei Comitetului Local si a Centrului Operativ cu activitate temporara pentru Situatii de Urgenta, la nivelul Comunei Obrejita.

Dispozitia nr 29/21 Februarie 2022 Privind desemnarea doamnei Anica Adelina Miruna, avand functia de Sef SVSU in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, agent de inundatii, la nivelul Com. Obrejita.

Dispozitia nr 28/17 Februarie 2022 Privind aprobarea bugetului local al comunei Obrejita.

Dispozitia nr 04/21 Ianuarie 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data de 27 Ianuarie 2022, ora 13:00.

Dispozitia nr 01/07 Ianuarie 2022 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare in suma de 109.283,03 lei din excedentul anului precedent.

Dispozitia nr 01/06 Ianuarie 2021

Dispozitia nr 03/08 Ianuarie 2021

Dispozitia nr 04/14 Ianuarie 2021

Dispozitia nr 09/29 Ianuarie

Dispozitia nr 25/15Februarie 2021

Dispozitia nr 26/19 Februarie

Dispozitia nr 36/19 Martie 2021

Dispozitia nr 44/09 Aprilie 2021

Dispozitia nr 45/16 Aprilie 2021

Dispozitia nr 50/06 Mai 2021

 

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea