Proiecte de buget

Anunt privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2022 al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

Anunt Privind elaborarea proiectului de hotarare pentru aprobarea Bugetului local pentru anul 2021 al Comunei Obrejita , jud Vrancea.