Despre

Scurt istoric al şcolii

Cea dintâi dovadă de existenţă a Şcolii din Obrejiţa o găsim în anul 1865, când se
înfiinţează şcoala, alcătuită dintr-o clasă care funcţiona în chilia bisericii, învăţător
fiind chiar preotul satului, Tănase Paraschiv. După anii 1890 se ia iniţiativa ridicării
unui local de şcoală, alcătuit din două încăperi pentru şcolari, o cancelarie şi o clădire
alăturată pentru învăţători.
Şcoala a primit, în urma reformei din 1891, 5 hectare de pământ arabil, care se lucra cu
şcolarii şi părinţii acestora, iar produsele se foloseau de învăţători.
Şcoala a funcţionat iniţial numai pentru 4 clase primare. După anii 1920 se introduce
învăţământul pentru 7 clase primare. În 1940, ca urmare a cutremurului, şcoala intră în
reparaţii şi timp de câteva luni, clasele au funcţionat în câteva case ale sătenilor.
Prezentul local al şcolii a fost ridicat între anii 1968 şi 1972, clădirea fiind situată în
centrul comunei.
MISIUNEA
Şcoala Gimnazială Obrejiţa este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi
principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi
extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii
este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea
şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice, menite să susţină
dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea